อาหารว่าง - Appetizer...
Appetizer - Page 1  :  ›› GO to Page 2

สลัดหมูทอด/หมูย่าง
deep - fried / grilled pork salad

สลัดไก่ทอด/ไก่ย่าง
deep - fried / grilled chicken salad

โรลสอดไส้แฮมชีส
deep - fried ham and chedda cheese roll

ไส้กรอกห่มผ้า
fried cocktail sausage with bacon

ขนมปังหน้าหมู
deep - fried minced pork on toast

เกี้ยวทอด / เกี้ยวห่อชีส
fried wonton / fried cheese wonton

ครัวซองแฮม
croissant with ham

ครัวซองแฮมชีส
croissant ham cheese

ครัวซองทูน่า
croissant tuna

ไส้กรอกทอด
fried sausage

แซนวิชแฮม/แซนวิชทูน่า
fresh sandwich ham / tuna

คลับแซนวิช
club sandwith

Appetizer - Page 1  :  ›› GO to Page 2
© Copyright 2012 www.tinycoffee.com All rights reserved.
Design & Develop by PhuketWindow.com