อาหารว่าง - Appetizer...
Appetizer - Page 2  :  ›› Back to Page 1

สลัดไข่ต้ม
boiled egg salad

สลัดทูน่า/เบคอน
tuna salad / becon salad

สลัดกุ้งทอด
fried shrimp salad

โรลกุ้งสอดไส้ชีส
deep - fried shrimp and cheddar cheese roll

โรตีกรอบ
roti krop

โรตีแกงเขียวหวานไก่
chicken green curry with roti bread

โรตีแกงพะแนงไก่/หมู/กุ้ง
chicken / pork / shrimp red curry with roti bread

โรตีแกงกะหรี่ไก่
chicken indian curry with roti bread

 
Appetizer - Page 2  :  ›› Back to Page 1
© Copyright 2012 www.tinycoffee.com All rights reserved.
Design & Develop by PhuketWindow.com